Obesitasdag

VAD: En utbildningsdag med fokus på Obesitas i alla åldrar - utredning, behandling och omhändertagande samt framtidsutsikter.

NÄR: 13/10 2023 kl 08.00-16.00.

PRIS: GRATIS 

Navamedic och Novo Nordisk bekostar kursen (mat, föreläsare och lokaler) men har inte påverkat val av föreläsare eller innehåll. Arrangör Primärvårdskurser tar ej ut nån ersättning för kursen. 

VAR: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Göteborg

MÅL: Öka kunskapen om Obesitas hos distriktsläkare och sköterskor samt erfarenhetsutbyte över specialist-gränserna. 

FÖRELÄSARE:

 • Jenny Vinglid, Generalsekreterare på Riskförbundet HOBS - Hälsa oberoende av storlek. 
 • Björn Eliasson, överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 
 • Lovisa Sjögren, PhD, Vårdenhetsöverläkare ROC/VG Region/Region Halland.
 • Ville Wallenius, adjungerande professor och överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
 • Ingrid Larsson, Klinisk näringsfysiolog, docent samt universitetssjukhusöverdietist vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

PRELIMINÄRT SCHEMA:

8:00-8:30 Registrering och kaffe

8:30-8:40 Intro - Petter

8:40-9:10 Patientperspektivet - Jenny Vinglid

9:10-10:00 Obesitas - Ingrid Larsson

10:00-10:30 FIKA

10:30-11:30  Obesitas - Björn Eliasson

11:30-12:00 Struktur i Primärvården - exempel från Ugglans VC mfl

12:00-12:15 Diskussion/frågor förmiddagens pass

12:15-13:15  LUNCH

13:15-14:30  Obesitas hos barn - Lovisa Sjögren, barnläkare, DSBUS

14:30-14:45  FIKA

14:45-15:45  Kirurgi hos barn och vuxna - Ville Wallenius

15.45-16:00 Diskussion/avslut


INNEHÅLL:

 • BAKGRUND: Definition, konsekvenser, etiologi, patogenes, predisponerande faktorer, skillnad BMI och bukomfång?
 • UTREDNING: Provtagning och status. Varför gör vi detta? Vad ger remiss-blanketten?
 • BEHANDLING: Lång-tidsdata. Fungerar nån behandling? Vad har bäst lång-tidsresultat? Vad händer efter 1-5-10 år? Skillnad på olika dieter? Hur mkt ska man individualisera behandling? Måste man ha dietistkontakt eller räcker det med läkemedel? Hur skiljer behandling mellan primärvård och högspecialiserad vård?
 • KIRURGI: Vilken kirurgi är bäst? Vem passar för det? Går vi ifrån detta med nya mediciner? Uppföljning efter kirurgi? Vilka prover tar vi?
 • MEDICINER: Genomgång av dessa.
 • VUXNA och BARN: Skillnader i orsak och behandling? Prognos?
 • NYHETER: Mediciner på gång? Nytt i primärvården? Nytt inom högspecialiserad vård?
 • ÖVRIGA: Vad kan övriga samhället göra? Föräldrar, skola, anhöriga, stat/landsting/kommun, skatter osv?